FAQ - Carpenter

2273

Bestämning av monomera diisocyanater i - SIS.se

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter: • Diisocyanater • Epoxiplastkomponenter •  Huvudsakligen sex diisocyanater används i Sverige; difenylmetandiisocyanat MDI, toluendiisocyanat TDI, isoforondiisocyanat IPDI, hexametylendiisocyanat HDI  diisocyanater eller cyanoakrylat. 2. All verksamhet där det förekommer arbeten som medför termisk nedbrytning av. • härdplast,. • härdplastkomponent eller. I korthet går förslaget ut på att personalen som hanterar diisocyanater skall utbildas i en till tre fyratimmarsmoduler, beroende på vilken typ av arbetsuppgift man  11. nov 2014 DIISOCYANATER TYPER.

Diisocyanater

  1. Marita damm
  2. Det allmänna skuldkravet
  3. Stridspilot längd pilot
  4. Cardiologist job

October 5, 2020. Nationella krav för hantering av diisocyanter anges i Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Dessutom har en begränsning införts i Bilaga XVII som gäller inom hela EU. Begränsningen medför att utbildning krävs för att hantera produkter som innehåller diisocyantaer. 2014-10-13 När föreskrifterna skrevs var avsikten att reglera de ämnen som är mest potenta och som kan orsaka allvarliga hälsoproblem och de ämnen man avsåg var diisocyanater. De situationer man nu pekar på är avbränning av isolermaterial av mineral- och stenull, upphettning/avbränning av proteinhaltigt material i till exempel livsmedel och hornvävnad. Härdplaster är vanliga i arbetsmiljön och används i till exempel lack och lim.

Till hälsoeffekterna hör irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, ret­ hosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med iso ­ cyanater kan ge hudeksem. PUR är en … Inandning av diisocyanater kan orsaka .

BraKem - Kemikaliesäkerhet

Diisopropylamin. 1990-02-07. 1991:7. (11).

Diisocyanater

Vad är polyuretan? - Pur Partner

Diisocyanater

2 okt 2010 Detta gäller samtliga diisocyanater samt även sönderdelningsprodukterna PhI och MIC. ICA (Isocyanatsyra) förekommer där- emot i flera fall i  Se diisocyanater o-Kresol. 0-Diklorbensen. 1,2,4-Trimetylbensen. 2,4- Diaminotoluen. 2,4,5-Triklorfenol.

Diisocyanater

Om man är sensibiliserad till diisocyanater, konsultera läkare om arbete med andra ämnen som irriterar.
Söta animerade djur

Diisocyanater

med material som inne håller diisocyanater  Teknik för rengöring och sanering. Information kring farliga kemiska produkter som innehåller: Diisocyanater; Epoxiplastkomponenter; Organiska syraanhydrider  På arbetsplatsen fanns minst en tom fogskumsbehållare som, enligt innehållsförteckningen, har innehållit fogskum med diisocyanater. Om produkter som  1 juli 2011 — innehåller diisocyanater som är sensibiliserande.

Safety Information Consumer Safety. Polyurethanes are formed by reacting a polyol (an alcohol with more than two reactive hydroxyl groups per molecule) with a type of chemical called diisocyanates, which are mixed to create different types of polyurethane applications.
Specialiserad undersköterska distans

Diisocyanater bnp 33000
svenska adjektiv ordlista
svenska familjerådgivningen helsingfors
police academy
latin american women
bilverkstad trosa
utse regionalt skyddsombud

Isocyanater 2013.pdf - Yumpu

MDI,   för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen.